Ett starkare glasskydd med Maranello® glasbehandling

Förbättrad sikt – snabbare reaktionstid

Glasbehandlingen Maranello® Made in Red fungerar som glasförsegling mot smuts och vatten. Vid körning i ca 65km/h och snabbare så kommer vattnet att studsa av rutan och du får en helt klar sikt. Vindrutetorkarna blir överflödiga och du minskar dess slitage avsevärt. Vid långsammare körning så lägger sig vattnet inte längre som ”blaffor” på glaset utan den släta ytan gör så att vattnet får en pärlande effekt.

Säkrare mörkerkörning

Maranello® Made in Red minskar reflexer vid mörkerkörning med 35 %. Obehandlat glas är väldigt ojämnt och har på mikroskopisk nivå många prisman som reflekterar ljuset och förstärker de bländande ljusreflexerna vi upplever vid mörkerkörning. En behandlad vindruta har mindre prisman för ljuset att reflekteras på och därmed blir det bländande ljuset inte alls lika starkt.

Glasskydd

Då en topp av ett glas träffas av sten/grus, dubb eller bläster så är risken stor att rutan spricker. Med en behandlad ruta så kommer du fortfarande få skador men i mindre utsträckning. Föremålen som träffar ytan har inte längre samma effekt då topparna numera är igenfyllda.

Glasbehandling

Hållbarhet

Hur länge effekterna sitter i beror helt på hur väl man respekterar behandlingen. Vi delger alltid utförlig information till chaufförer och tvätt/servicehall kring hur behandlingen ska respekteras på bästa sätt. Torkarbladen skall heller inte användas i onödan men detta lär man sig snabbt att anpassa då man kör med en behandlad ruta. Vid normalt slitage håller de vattenavvisande effekterna i 6-9 månader. Skyddseffekterna som sitter i det första lagret håller i 12-18 månader.

Ekonomi/miljö

  • Ökad livslängd för vindrutorna
  • Minskad användning av torkarblad
  • Minskad användning av spolarvätska
  • Minskad användning av rengöringsmedel/avfettning

Utförande

  • Succéa AB arbetar mobilt och tar sig till hänvisad plats. Fordon som behandlas måste stå inomhus.
  • Tiden för utförande av behandling är mellan 20-40 minuter per fordon. Behandlingen behöver sedan härda i ytterligare 30 minuter innan fordonet tas i trafik.
  • De produkter vi jobbar med har ingen påvisad negativ påverkan på miljön.
  • De material som blir till avfall efter utfört arbete sorteras och slängs i sin rätta ordning.
  • Då vårt arbete utförs mobilt så är vi alltid noggranna med att inspektera de lokaler och arbetsplatsers riktlinjer samt arbetsmaterial innan påbörjat arbete. Alla anställda får en utbildning inom ergonomi, avfallssortering samt övrigt vi anser är viktigt kring miljö- och hälsopåverkan.

Kontakta oss